Luft Til Luft

Om Luft til luft

Hvis du er på utkikk etter varmepumpe vil du raskt introduseres for en rekke begreper og fagterminologi som det ikke nødvendigvis er enkelt å ha full oversikt over. Nedenfor prøver vi å fortelle alt du trenger å vite om luft til luft varmepumper.

Fyll ut skjemaet, så får du tilbud fra flere varmepumpeleverandører i ditt område. Tjenesten er gratis og du bestemmer selv om du vil takke ja eller nei til tilbudene.

 

Spar penger på oppvarming

En varmepumpe kan kutte strømbehovet ditt med hele 80%. Du sparer inn varmepumpekostnaden innen kort tid.

Et miljøvennlig alternativ

Ved å bytte fra fossilt brennstoff til varmepumpe kan du spare miljøet tilsvarende opptil 6 biler hvert eneste år.

Bedre inneklima

Varmepumper har dokumentert positiv effekt på inneklimaet, spesielt for de som er plaget av astma eller allergi.

luft-luft-varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe henter varme utenfra via en utedel, varmer opp luften inne og blåser den ut i boligen via en vifte som er montert inne i varmepumpens innedel. Luft-til-luft er den typen varmepumpe som passer for de aller fleste, og er den typen som selges mest i Norge.

En god varmepumpe (luft-luft) avgir varme tilsvarende 2-3 ganger strømforbruket du investerer. Det betyr at du får tilbake 2-3 kWh for hver kWh du tilfører systemet, og dette er dermed 2-3 ganger mer effektivt enn å benytte panelovner til oppvarming.

De beste varmepumpene tilpasset norsk klima er effektive helt ned i -25 grader. Effekten avtar imidlertid med synkende temperatur, og ved svært lave temperaturer vil varmepumpen kunne bruke like mye strøm som en panelovn.

Utedelen

Oppgaven til varmepumpens utedel er å føre varme utenfra inn i boligen. Denne prosessen skaper noe vibrering og noe støy. For å redusere vibrasjonsstøy inne i huset er det viktig å plassere utedelen på et stativ eller på grunnmuren med vibrasjonsdemping.

Utedelen avgir også noe vann når den avrimer seg selv i kald temperatur. Gode dreneringsforhold er derfor viktig for å unngå problemer med vannet som avgis.

For å unngå isproblematikk vinterstid anbefales det å sette varmepumpen så høyt at snøen ikke når opp til underdelen av pumpen. Som regel vil 50 cm over bakken være tilstrekkelig, men dette bør vurderes på hvert enkelt sted ut i fra antatte snømengder.

Mange foretrekker å skjule utedelen med et Varmepumper som males i samme farge som huset. Et slik varmepumpehus anbefales ikke bare av estetiske hensyn, det kan også beskytte utedelen mot bl.a. løv og nedbør, og dermed både begrense isproblematikk vinterstid og forlenge levetiden til varmepumpen.

Varmepumpehus_Rel sporsmal-og-svar-varmepumpe.jpg

Innedelen

Varmepumpens innedel kan være plassert på gulvet som en vanlig panelovn (gulvmodell) eller på veggen (veggmodell). Sistnevnte er mest utbredt, men gulvmodeller er etter hvert mye utbredt og det finnes mange gode (og visuelt presentable) alternativer også her.

Innedelen bør plasseres et sted hvor den får spredt varmen godt til de oppholdsrommene man bruker mest. Imidlertid kan innedelen avgi noe støy ved høy belastning, så man bør unngå å plassere den nært områder/soner man ønsker full stillhet.

Hvis du har stort hus og ønsker flere innedeler, er det mulig å koble to innedeler til én utedel.

ZEN_sort-miljobilde-1000x1000.jpg

Pris på luft til luft varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumper er den rimeligste typen varmepumpe på markedet i dag. De egner seg godt om man har et mindre energiforbruk, og i motsetning til dyrere varianter som luft-vann og væske-vann, er investeringskostanden relativt lav. Man får ikke lenger støtte fra Enova om man installerer luft-luft-varmepumpe, og må derfor dekke alle kostnader selv.

De rimeligste luft-luft-varmepumpene kan man kjøpe for noen få tusenlapper, men det er anbefalt at man spanderer rundt 10.000 kroner for å få en varmepumpe med god kvalitet som holder. Legger man til installasjonskostander vil totalsummen ende opp på mellom 15.000 og 30.000 kroner.

Støynivå

Både utedelen og innedelen avgir som nevnt noe støy. Her er det stor forskjell på ulike varmepumpemodeller, og det kan være verdt å betale litt ekstra for å unngå mer støy enn nødvendig. Alle seriøse leverandører oppgir støynivået i desibel (dB) på sine modeller. Her er det viktig å huske på at desibelskalaen er logaritmisk, noe som betyr at en økning på 3 dB tilsvarer en dobling av lydstryken, mens en økning på 10 dB tilsvarer en tidobling av lydstyrken. Med andre ord kan nokså små forskjeller i oppgitt lydstyrke i dB gi store hørbare forskjeller.

For å redusere ulempene knyttet til støy anbefales det å tenke nøye gjennom plasseringen av både utedel og innedel. Utedelen bør ikke plasseres nær soveromsvinduet, enten det er ditt eget eller naboens. Innedelen bør ikke plasseres i oppholdsrommene man benytter mest, men forsøksvis plasseres på et sted man oppholder seg sjeldnere. Hvis man ikke har muligheten til en slik plassering anbefales det å velge en støysvak innedel. 

I hvilke boligtyper passer luft-til-luft-varmepumper?

Ønsker du uforpliktende tilbud på varmepumpe? Fyll ut skjemaet øverst denne siden.

En luft-til-luft-varmepumpe passer de fleste boliger. Men har du en bolig med høyt strømforbruk og/eller som allerede har et vannbårent system i huset vil kunne spare mer penger og øke boligens komfort ytterligere ved å sette inn en luft til-vann-varmepumpe eller en væske-til-vann-varmepumpe.

De to sistnevnte er dyrere å installere, men gir også enda større strømbesparelser fordi disse også kan benyttes til oppvarming av varmtvann.

Kjøling om sommeren

Alle moderne luft-til-luft-varmepumper kan settes i kjølemodus om sommeren. Når dette gjøres reverseres prosessen sammenlignet med vinterstid, og varmen inne hentes fra innedelen og fraktes ut. Det har oppstått en myte om at varmepumpens kjølefunksjonen er dyr å bruke. Det er ikke riktig, da kjølefunksjonen bruker mindre strøm enn oppvarminigsfunskjonen. Dette skjer fordi man sjelden trenger å endre temperaturen like drastisk på sommeren som man gjør på vinteren.

En kald vinterdag i Norge kan man for eksempel sette varmepumpen på 20 grader. Er temperaturen ute -5 grader, må man varme opp luften med 25 grader. På sommeren ønsker man sjelden at det er kaldere enn 20 grader inne. Og siden det i tillegg sjelden er varmere enn 30 varmegrader ute, vil den maksimale temperaturforskjellen være på rundt 10 grader. Dette er altså en mye lavere temperaturforandring enn man ønsker på vinteren, samtidig som det også krever mindre energi å kjøle ned luft enn det gjør å varme den opp.

Helse og inneklima

I tillegg til at varmepumper gir en jevn og lun innetemperatur hele året, har luft-til-luft-varmepumper den fordelen at de kjører luften gjennom et filter. Luften renses for både pollen og støv, noe som kan være gunstig for blant annet astmatikere. Imidlertid kan en slik varmepumpe gjøre luften tørrere, noe som kan slå uheldig ut hos personer som er plaget av for eksempel eksem. Også luft-vann og væske-vann har positiv effekt på inneklimaet sammenlignet med «verstingen» panelovner. Panelovner brenner ofte støv, noe som virker negativt inn på inneklimaet.

Usikker på hvilken type varmepumpe du skal ha? Les om ulike typer varmepumper her.

Selv om varmepumpen renser luften, fungerer den ikke som et fullgodt ventilasjonsanlegg. Det kan med andre ord fortsatt være fornuftig å lufte boligen i ny og ne, selv om man har installert en luft til luft-varmepumpe. Investerer du derimot i en avtrekksvarmepumpe vil du i mange tilfeller kunne ha en fullgod erstatning for balanserte ventilasjonsanlegg.

Er varmepumper bra for miljøet?

Alle elektriske oppvarmingskilder merkes i energimerkingsskalaen. Denne skalaen går fra A (mest energieffektiv) til G (minst energieffektiv). Ettersom energieffektiviteten har skutt i været den senere tid er det nå innført ytterligere nyansering av skalaen, med innføring av A+, A++ og A+++ (mest energieffektiv).

Tradisjonelle panelovner oppnår som regel grad C eller dårligere, mens luft-til-luft-varmepumper som regel vil oppnå grad A. Noen varmepumper vil oppnå grad A+++, og er dermed spesielt energieffektive og miljøvennlige. Vi anbefaler deg å se på energimerkingen når du velger varmepumpe, både for miljøets og din egen strømregnings skyld.

VZ-PANASONIC-BEDST-I-TEST_R32_NO.jpg

Så mye kan du spare

Innsparingspotensialet på en varmepumpe vil selvsagt variere mye hvor stort strømforbruk man har. Har du en enebolig med vanlige oppvarmingsforhold og et «vanlig» strømforbruk på 20 000 kWh/år, vil du kunne spare mellom 3 000 kr og 4 000 kr/år på å installere en varmepumpe.

Ved et slikt strømforbruk bør investeringen i en luft-luft-varmepumpe være nedbetalt i løpet av halve levetiden til varmepumpen. I tillegg må man ikke glemme at både inneklima og komfort øker ved installering av varmepumpe, noe som kommer i tillegg til den økonomiske gevinsten over tid.

Vedlikehold og service

Varmepumper trenger service omtrent som en bil. Serviceintervallet varierer mellom ulike leverandører og modeller, men det typiske er å ha en full service annenhvert år. En slik service består som regel av følgende:

  • Kontroll av gassmengden i varmepumpens kjøleelementet
  • Gjennomføre temperaturkontroll
  • Kontroll av strømforbruket
  • Visuell sjekk av kjølerør og koblinger
  • Rengjøre innedelen
  • Rengjøre utedelen

I tillegg til service utført av fagmann, kan det være lurt å gjøre en årlig rengjøring av filtrene selv. Filtrene kan støvsuges og/eller tørkes av med en fuktig klut. Sjekk bruksanvisningen hvis du er usikker på hvordan man tar ut filtrene. Obs! Noen filtre tåler ikke vann, så husk å lese bruksanvisningen før du benytter fuktig klut.

Fordeler og ulemper sammenlignet med andre typer varmepumper

Hvis man allerede har et vannbårent system for oppvarming eller har et høyt strømforbruk kan det være lurt å investere i luft-vann-varmepumpe eller væske-vann-varmepumpe. Disse varmepumpene har lengre levetid og gir en potensielt høyere strømbesparelse fordi disse typene varmepumpene også kan benyttes til å varme opp varmtvann. Uten et allerede klart vannbårent system er det imidlertid disse variantene nokså kostbare, og en luft-luft-varmepume er et vesentlig billigere alternativ som er enkel å montere. Luft-luft egner seg også godt til kjøling sommerstid, noe som kan være mer komplisert/fordyrende å oppnå med luft-vann og væske-vann varmepumper.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×