Betalings

Slik registrerer du skaden:

Ta deretter kontakt med kundeservice via webhenvendelse eller ringe til 45851313 eller (Post@varmemarket.no) for å melde inn skaden, Etter dette kontakter du din avsender for å avtale utsending av erstatningsvare.

Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart, La også emballasjen være intakt.

Kontroll av varene ved levering

Du anbefales å være tilstede ved levering for å kontrollere at leverte varer stemmer overens med salgsordren før sjåførens fraktseddel underskrives.

Oppdager du manko eller skade skal dette noteres på fraktseddelen som sjåføren beholder.

Du kontakter deretter varehuset eller Kundeservice så snart som mulig for videre behandling.

Velger du ikke å være tilstede ved levering er varene å regne som levert i tråd med fraktseddel.

Skulle du få utlevert feil varer ber vi deg kontakte Kundeservice så snart som mulig.

Montering av feilplukkede varer regnes som å godkjenne leveransen.

Dette gjelder ikke dersom det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert.

Forsinket levering

Dersom varene ikke kan leveres til antatt/forventet tid vil du bli kontaktet, og få tilbud om en tilsvarende vare eller en ny antatt/forventet leveringsdato.

Dersom forsinkelsen ikke skyldes forhold hos TVT Technology vil leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelige.

Eventuelle avtaler med håndverkere må inneholde forbehold om antatt/forventet leveringstid, og TVT Technology kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i inngåtte avtaler med håndverkere.

Varer bestilt på Nettbutikk for TVT Technology International AS

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp til det kortet ordren ble betalt med innen 14 dager.

Eventuelle avtaler med håndverkere må inneholde forbehold om antatt/forventet leveringstid, og TVT Technology kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i inngåtte avtaler med håndverkere.

angrerett

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

TVT Technology følger vedtak i Forbrukertvistutvalget.

 Priser 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.

TVT Technology streber etter å håndterer personopplysninger på best og sikrest mulig måte.

Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse.

Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.

Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av TVT Technology utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud.

Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a.

kapasitetsplanlegging, Vi bruker og kreve en cookie for å kunne registrere seg samt gjennomføre en bestilling, Vi tilbyr alle våre kunder å motta ulike typer informasjon og tilbud, Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering på varmemarket.no eller i våre butikker, Det er også enkelt å melde seg av fra e-postliste, dette gjøres ved å følge informasjon gitt i evt. tilbud du mottar, eller ved å sende oss en e-post.

TVT Technology selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×