Hvorfor bruker varmepumpe?

Hvorfor bruker varmepumpe?

Det er flere gode grunner til å velge varmepumpe. Her finner du noen av dem.

Minimer energiforbruket til oppvarming

Med en varmepumpe fra Godt & Varmt kan du være trygg på at du minimerer eget energiforbruk til oppvarming og kan overføre mest mulig fra oppvarmingsbudsjettet til andre formål du er mer opptatt av.

Minimer energiforbruket til oppvarming

Med en varmepumpe fra Godt & Varmt kan du være trygg på at du minimerer eget energiforbruk til oppvarming og kan overføre mest mulig fra oppvarmingsbudsjettet til andre formål du er mer opptatt av.

1Gulve.jpg

Intelligent oppvarming

Sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingskilder kan en varmepumpe av høy kvalitet halvere utgiftene til oppvarming i en normal husstand. Ved å velge en varmepumpe fra Godt & Varmt gjør du en investering i kvalitet som lønner seg.

Stort sparepotensiale

Den store fordelen med våre varmepumper er at de gir mye varme også når det er kaldt ute. Når man med toppmodellene ved -7 grader får 2.6 ganger så mye varmeeffekt tilført boligen som det man bruker fra strømnettet er det lett å se at sparepotensialet er stort.

Ikke la strømregningen ta knekken på familieøkonomien, kontakt oss i dag!

Innsats for miljøet

Over hele verden spør man seg hvordan land og mennesker kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Svaret innebærer ofte at vi må endre adferd og levemåte. Varmepumper bidrar til å redusere klimagassutslipp ved å minimere energiforbruk til oppvarming og produksjon av tappevann.

Med en varmepumpe fra Godt & Varmt gjør du en innsats for miljøet!

Før i tiden var det slik at panelovner ble betraktet som forurensningsfrie, fordi elektrisiteten ble produsert fra ren vannkraft. I dag må vi i et normalår importere strøm for å dekke vårt eget behov, den gamle sannhet gjelder derfor ikke lenger.

All reduksjon av energiforbruk også i Norge bidrar til redusert utslipp av CO2. Hvis vi i Norge klarer å redusere vårt eget forbruk slik at vi har overskudd av energi, kan vi eksportere ren vannkraft som erstattning for forurensende kraftproduksjon i utlandet.

Kan en teknologi som bidrar til bedre privatøkonomi også gjøre en jobb for miljøet? Svaret er ja. Av verdens totale klimautslipp stammer hele 30 % fra oppvarming av bygninger. I et fritt energimarked vil all redusert energiforbruk føre til mindre CO2 utslipp. Hver enkelt husstand kan altså minimere eget energiforbruk til oppvarming.

"Vi må spare energi, legge om til mer fornybar energi og rense CO2-utslipp fra store utslippskilder. Varmepumper er et eksempel på et godt tiltak for å kutte i energibruken og dermed redusere CO2-utslippene. Ifølge prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat kan varmepumper faktisk komme til å bidra med en reduksjon som tilsvarer så mye som 33 % av det totale energiforbruket i husholdningene i 2020".

Ane T. Brunvoll, fagansvarlig for fornybar energi og energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona.

En luft- luft varmepumpe fra Godt & Varmt vil i gjennomsnitt redusere utslippene knyttet til oppvarming med seks tonn CO2 årlig. I tillegg til å redusere utgifter til oppvarming kan du med andre ord kutte i egne utslipp. Denne kombinasjonen har gjort varmepumper til den raskest voksende miljøteknologien blant norske forbrukere.

Miljøregnskap med varmepumpe

Ved å installere varmepumpe bidrar du til å redusere det totale energiforbruket både i Norge og verden.

Bidra til redusert utslipp av CO2

Hver kWh spart i Norge tilsvarer en reduksjon på 1 kg CO2-utslipp fordi vi dermed importerer mindre strøm produsert i kullkraftverk. Alternativt kan Norge ekportere ren energi produsert i norske vannkraftverk. Kullkraftverk produserer den dyreste strømmen på markedet og er dermed den energikilden som først kuttes når forbruket går ned.

2.jpg

En luft- vann varmepumpe reduserer CO2 utslipp tilsvarende 4-6 biler

En luft- vann varmepume reduserer energiforbruket i en bolig med 10 - 20 000 kWh/år. Dette tilsvarer en reduksjon på 10 - 20 tonn CO2 utslipp. En bil som slipper ut 200 gram CO2 / km og som kjører 12 000 km i året slipper ut 2,4 tonn CO2 i året. En varmepumpe sparer derfor CO2 utslipp fra 4 - 6 biler årlig.

Våre luft- luft varmepumper reduserer CO2 utslipp tilsvarende 2-3 biler

En luft- luft varmepumpe reduserer energiforbruket til oppvarming av boligen, derfor er sparepotensialet noe mindre enn for en kWsmart luft- vann varmepumpe. Likevel kan man i en normal norsk husstand redusere energiforbruket med 5 til 9 000 kWh/år, det betyr en reduksjon i CO2 utslipp på 5 til 8 tonn. Dermed sparer du med en våre luft- luft varmepumpe miljøet for CO2 utslipp tilsvarende 2 - 3 biler årlig.

Temperaturkontroll og komfort i hjemmet med varempumpe

Uavhengig av årstid og været ute, ønsker vi til en hver tid stabil, jevn og komfortabel temperatur inne. Gjennom å kontrollere temperaturen oppnår du økt komfort i ditt hjem.

Varm og lun bolig

Selv på knitrende vinterdager med frost og kuldegrader vil en varmepumpe gi deg lun og jevn varme. Du får naturlig sirkulasjon av luften i boligen og din nye varmepumpe bidrar til å skape trivsel og velvære med enkel betjening og minimale temperatursvingninger både sommer og vinter.

Med en varmepumpe / aircondition fra Godt & Varmt får du alltid den behagelige temperaturen du ønsker.

Minimal lyd: ned til 18 dB(A)

Alle luft- luft varmepumper vil avgi noe viftesus. Våre modeller er blant de mest stillegående på markedet. Alle modeller er utstyrt med en funksjon som reduserer viftehastigheten på innedelen. Denne funksjonen egner seg i perioder hvor du ønsker spesielt lavt lydnivå.

Bedre innemiljø gir høyere livskvalitet

Med en varmepumpe fra Godt & Varmt får du bedre inneklima, mindre plager knyttet til astma og allergi samt stabil innetemperatur sommer og vinter.

maxresdefault_1.jpg

Med en varmepumpe fra Godt & Varmt blir ditt innemiljø bedre

Dårlig inneklima kan påvirke folks helse. Dette er noe stadig flere blir oppmerksom på. Inneluft inneholder flere typer partikler; blant annet støvpartikler, pollen, bakterier, døde hudceller fra mennesker og midd. Tradisjonell lufting ved å åpne vinduer bedrer luftkvaliteten, men lufting tilfører ny forurensing utenfra. Ved å installere i en luft-luft varmepumpe av høy kvalitet vil det elektrostatiske filteret i varmepumpen fange opp støvpartikler ned til 0,01 mikron.

Varmepumper har en dokumentert positiv effekt på inneklimaet. Det er mengden partikler i luften som avgjør hvor sunt inneklimaet vårt er. Filteret bidrar til en reduksjon av partikkelkonsentrasjonen i luften med inntil 54 %. En varmepumpe kan dermed være en investering i et bedre liv for folk som er plaget av astma og allergi.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×