Hvilken varmepumpe passer best til din bolig?

Hvilken varmepumpe passer best til din bolig?

Varmepumper blir stadig vanligere og har erstattet elektriske panelovner og oljefyr. Den er en god investering for både miljøet og lommeboken. Men hvilken varmepumpe passer best til din bolig?

Varmepumpen tar vare på varmen fra solen ved å utvinne energi fra bergvarme, jordvarme, sjøvarme og luftvarme. En varmepumpe koster en del, men fordelen med den er at den produserer cirka tre ganger mer energi enn den forbruker. Etter noen år vil investeringen altså være tjent inn. 

Hvilken type varmepumpe du skal velge, kommer an på huset, behovet for oppvarming, tomten og hvor i landet du bor.

Jordvarmepumper med lukket væskesystem henter varme fra jord, berg eller vann.

Luftvarmepumper henter lagret solenergi fra luften og forvandler energien til varmluft, eller varmtvann som brukes til vannbåren varme.  

Hva koster en varmepumpe?

En varmepumpe er en lønnsom investering i egen varmeforsyning og for de aller fleste går investeringen i pluss etter cirka ti år.

Kostnaden kommer an på hvilken type varmepumpe du har tenkt å kjøpe. Det er også prisforskjell mellom de ulike leverandører og installatører. Bruk alltid en godkjent installatør til å  montere en varmepumpe. Og be alltid om tilbud fra flere ulike firmaer. 

Installasjon av varmepumper

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Installasjon av alle typer luft-til-luft-varmepumper og split luft-til-vann-varmepumper er regulert av f-gass forordningen.

Dette innebærer at installatøren må være f-gass sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Etter at f-gass forordningen ble innført i 2013 er selvmontering ikke lov.

Varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører og får installert jordet uttak der dette ikke finnes.

Hvis du skal installere varmepumpe for vannbåren varme, er det viktig at installatøren har god kompetanse på varmepumpen og på det vannbårne varmeanlegget. 

Norsk Varmepumpeforening arbeider med å øke kompetansen blant installatører har utviklet egne kurs for de som jobber med luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper. 

Sjekk alltid at installatøren har nødvendig kompetanse og gode referanser. 

Bergvarmepumpe

Bergvarmepumper er blitt stadig mer populære de siste årene. En bergvarmepumpe varmer opp huset ved å utnytte den varmen som lagres i fjellgrunnen. For å kunne bruke bergvarme må det bores et 80–200 meter dypt hull i  bakken. En bergvarmepumpe krever elektrisitet for å drives, men er klimavennlig, siden varmepumpen skaper mer varme enn den forbruker. 

VZ-PANASONIC-BEDST-I-TEST_R32_NO.jpg

 

Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe henter lagret solenergi fra jord eller myr.  Du slipper å bore et dypt hull, men trenger et disponibelt uteareal på 250–600 m2. Det graves ned et kollektorslange med frostvæske på 0,6–1,5 meters dyp. For å kunne installere jordvarme må du ha et vannbåret oppvarmingssystem. 

Fordeler: Billigere etablering enn bergvarme. Hvis du likevel skal grave på tomten, blir det ikke noen særlig ekstra kostnad.

Ulemper: Krever at du har stor tomt. Følsom for frost i bakken, og du må ta hensyn til planterøtter når du graver ned rørene.

Sjøvarmepumpe

En sjøvarmepumpe fungerer på samme måten som en jordvarmepumpe, bortsett fra at den forutsetter nærhet til elv eller sjø. Sjøvarmepumpen henter varme fra lagret solenergi i havet ved hjelp av en slange som legges på sjøbunnen. 

Fordeler:Lang levetid, og du slipper kostnader til boring. Relativt stabil temperatur gir høy årsvarmefaktor.

Ulemper: Kollektorslangen kan være utsatt for vær og vind, og må dessuten legges slik at den ikke kommer i konflikt med ankrings-plasser for båter

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe passer best for oppvarming av mindre hus med lavt energibehov. Avtrekksvarmepumpen fungerer slik at den gjenvinner den varmen som via ventilasjonen går ut fra en bygning, for siden å tilbakeføre den til varmesystemet. Det å installere en avtrekksvarmepumpe er enkelt og billig om du sammenligner med å installere for eksempel en sjøvarmepumpe.

Fordeler:Inneluften har omtrent samme temperatur hele året.

Ulemper: Fungerer bare i hus med vannbåret varmesystem. Har også begrenset kapasitet.

FVXS25F Nordic Gulv_Rel GCMM-daikin-standard-gulv-utedel-500x500.jpg

Luft/luft-varmepumpe

En luft/luft-varmepumpe består av en ute- og en innedel som er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel. Utendørsdelen henter varme fra luften ute. Varmepumpen varmer kun opp luften i huset og kan ikke brukes til oppvarming av varmtvann. Den kan være et bra supplement til annen oppvarming, og kan bidra med 33–55 prosent av husets varmebehov.  Passer best i hus med åpen planløsning. 

Fordeler: Lett å installere, og den kan også brukes til kjøling.

Ulemper: Gir lite varme på de kaldeste dagene.

Luft/vann-varmepumpe

Hvis du allerede har oppvarming med vannbåren varme er dette et godt alternativ. Varmepumpen plasseres som oftest utendørs. Den henter varme fra ute- eller avtrekksluft, og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Fordeler: Krever ingen større inngrep på tomten.

Ulemper: Mest effektiv i mildere strøk av landet. Gir liten varmeeffekt når det er minusgrader ute.

Vedfyring

Vill du bruke ved som din hovedvarmekilde, er en vedkjel et godt alternativ. For at du skal kunne bruke en vedkjel, kreves det at du har et vannbåret varmesystem og en akkumulatortank. 

Fyre med pellets

Å fyre med pellets er et godt miljøvalg. Pellets er et fornybart biobrensel som for det meste hentes ut fra skogen. Du kan fyre pellets i en kjel som er tilkoblet husets vannbårne varmesystem eller i en pelletskamin.

Pelletskaminer sprer varmluft ved hjelp av en innebygd vifte. Sammen med en varmepumpe kan en pelletskamin dekke hele husets varmebehov. 

Gulvvarme

I dag velger mange å installere gulvvarme. Vannbåren gulvvarme er økonomisk og varmer opp hele rommet på en behagelig måte. Gulvvarme passer bra sammen med en varmepumpe, pelletskjel eller solvarme. 

Solenergi

Solenergi er et bra valg både miljømessig og økonomisk. Det holder ikke med bare solenergi for å varme opp et hus og få varmtvann året rundt. Men hvis du kombinerer solenergien med pellets eller vedfyring, gjør du et klimasmart valg samtidig som du sparer penger. 

Det finnes ulike måter å utnytte solenergien. Du kan sette opp solfangere på taket for å få varmtvann og varme, og kombinere dette med en solvarmepumpe. Solfangare på hus kan fange inn solenergi og forvandle den tll varme.

https://www.viivilla.no

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×