Varmepumpe

Varmepumper

Ved bruk av varmepumpe kan du oppnå tre store fordeler ved oppvarmingen av din bolig:

* Du får en behagelig, lavtemperert varme i huset
* Du er med på å bedre miljøet både for din familie og samfunnet
* Du kan høste en betydelig økonomisk gevinst fordi hensikten med varmepumpe er at den skal avgi mer energi enn hva den behøver til egen drift.

Det er mange misforsåelser om varmepumper, dermed også mange feller å falle i for forbrukerne. Følgende oversikt over hvordan varmepumpens indre system møter kilden den skal hente sin varme fra og hvordan den gir varmen videre til boligens varmesystem, kan være nyttig for huseiere og potensielle husbyggere.

Systemer møtes

I et komplett varmepumpeanlegg foregår et møte mellom tre systemer: Varmepumpens indre system, boligens varmesystem og varmekildesystemet. Om varmekilden er et borehull er det altså ikke det samme arbeidsmediet (sirkulasjonsvesken) som går fra borehullet og inn i boligens radiatorsystem.

Tre systemer - tre medier

Det sirkulerer ulike typer veske i de tre forskjellige systemene. Om boligen har et radioator- eller konvektorsystem inneholder dette som oftest vann (vannbåren varme). Varmepumpens indre system har et eget arbeidsmedium, eksempelvis propan eller et annet medium som veksler mellom gass og vesketilstand. I systemet som henter varme fra kilden er mediet som regel etanol og vann. 

Prosessen

Fra varmekilden bringer arbeidsmediet av vann og metanol varme til varmepumpen. Gjennom en varmeveksler (fordamperen) tas denne varmen opp av pumpen og bringer den i kontakt med boligens varmesystem. Gjennom ennå en varmeveksler (kondensatoren) avgis varmen til boligens system og fraktes ut i huset gjennom radiatorer eller via gulvvarme. Prosessen foregår ved hjelp av trykkforskjeller. Arbeidsmediet (vesken) i varmepumpen har en lavere temperatur enn omgivelsene og vil derfor kunne overføre energi (varme) fra disse til varmepumpen. Denne energien (varmen) avgir pumpen ved at arbeidsmediet i varmepumpen er høyere enn i boligens varmesystem. En kompressor gjør det mulig å holde lavt trykk og lav temperatur når pumpen henter energi, og høyt trykk og høy temperatur når den avgir energi. Dette gjør at arbeidsmediet i pumpen koker ved energiopptaket og går tilbake til flytende form ved energiavgivelsen.

Boligens varmesystem

Boligens varmesystem kan være vannbåren gulvvarme eller radiatorvarme, eller oppvarmet luft. Når varmepumpens arbeidsmedium er komprimert til varm damp møter den boligens varmesystem i en varmeveksler hvor det avgir varme og kjøles ned og kondenseres til veskeform. Energi avgis til boligens varmeanlegg som bringer det varme vannet til tappevann, radiatorer eller gulvkabler. Egenskapene hos boligens varmesystem er viktige for varmepumpens effektivitet (varmefaktoren). Jo, lavere temperatur man kan bruke, jo bedre blir varmefaktoren. Derfor vil for eksempel en varmepumpe og gulvvarmeanlegg gi høyere varmefaktor enn en luft-til-luft varmepumpe.

Tappevann

Benyttes en varmepumpe for vannbåren varme (vann til vann eller luft til vann), gis også muligheter til å kunne utnytte varmepumpen til oppvarming av forbruksvann til bad og dusj. Varmtvannsforbruket er nest etter oppvarmingen den største energislukeren i en bolig, og varmepumpens egenskaper er svært lønnsom til dette. tilpasset tappevann kan imidlertid bli mindre effektive enn varmepumper beregnet for lavtempererte anlegg. En løsning kan være å la varmepumpen kun forvarme varmt tappevann, mens lavtemperert vann bringes til gulvkabler eller konvektorer i boligens forskjellige rom.

Gulvvarme

Vannbåren gulvvarme legges i sløyfer av plastrør . Sløyfene kan støpes inn i betong eller legges under tregulv. I tregulv brukes varmefordelingsplater av aluminium for å gi jevn gulvvarme. Vannbåren gulvvarme er i følge ekspertisen den beste måten å utnytte en varmepumpe på, fordi den da kan bruke en lav temperatur. Vannet kan gjerne være 25-35 grader C og likevel dekke varmebehovet på de kaldeste dagene i året. 

Radiatorer

Et oljefyrt sentralvarmeanlegg med radiatorer er ofte å finne i eldre boliger - og i økende gred i nye. Om man bruker en varmepumpe som energikilde kan slike anlegg være godt egnede, men også i nye boliger kan man installere moderne og mindre plasskrevende radiatorer (konvektorer) av forskjellig design. Radiatorer krever noe høyere vanntemperatur enn gulvvarme, og varmepumpens effektivitet (varmefaktor) blir noe lavere enn med gulvvarme. Radiatorer er imidlertid rimeligere og enklere å montere i eksisterende i bygg. Ofte kan det også være aktuelt å kombinere gulvvarme med konvektorer for eksempel i soverom og på loft.

Luftvarme

Ofte er boligens varrmesystem innblåsning av varmluft gjennom et ventilasjonsanlegg. En varmepumpe kan knyttes til ventilasjonsanlegget og gi varm luft gjennom innblåsningskanalene. Den kan også gi varm luft gjennom en "vifteovn", som de tradisjonelle luft-til-luft varmepumpene.

Mens andre varmepumper har tre lukkede systemer, har luftvarmepumpen ett eller to. En luftvarmepumpe avgir rett og slett energi direkte til inneluften gjennom kondensatoren. Ulempen med luftbårne varmesystemer er at de krever en høy temperatur under varmeavgivelsen. Dette gjør varmepumpen mindre effektiv. En fordelen er at investeringene blir lavere, og at den lettere kan utnytte varmepumpens muligheter for kjøling (airkondition). 

Luft-til-vann varmepumer kombinerer fordeler som finnes i luft-til-luft systemer med fordeler som finnes i vann-til-vann system.

 https://www.viivilla.no

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×