Varmepumper er den beste teknologien for energieffektive bygg

Det er konklusjonen til forskere som har analysert aktuelle teknologier for norske bygg som nesten ikke skal bruke energi.

Ulike varmepumpekonsepter og andre tekniske løsninger for oppvarming, kjøling, ventilasjon og varmegjenvinning, lokal strømproduksjon osv. er  analysert og presentert av SINTEF. Teknologiene er klassifisert og evaluert med hensyn til særlige fordeler og ulemper.

Resultatene finnes nå i en ny rapport som inneholder hovedresultater og -konklusjoner for fem gjennomførte feltmåleprosjekter i nesten-nullenergibygg (nZEB) og nullenergibygg, samt tips til beste designmetoder. Så langt konkluderer forskerne med:

  • Det viktigste tiltaket er å sikre en energieffektiv bygningskropp for å minimalisere varmetap og luftlekkasjer. For nybygg anbefaler forskerne å investere i passivhusstandard.
  • Deretter må det velges energieffektive oppvarmings- og kjøleløsninger. Kombinerte varmepumpe- og kjøleanlegg gir høyest energisparing i de aller fleste bygninger, så lenge de er korrekt prosjektert og installert og driftes på anbefalt måte.
  • Varmepumper kombinert med solceller for strømproduksjon er den mest vanlige løsningen for å oppnå nesten-nullenergibygg, både i Norge og Europa. Dette er både en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning

Norske huseiere har skjønt at varmepumper fungerer godt og gir betydelig reduksjon i oppvarmingskostnadene:

– Varmepumper er installert i 42 prosent av alle boliger i Norge, og uteluft-til-luft-varmepumper er den mest vanlige løsningen. For større bygg blir det som regel valgt væske-til-vann varme­pumper som utnytter bergvarme eller sjøvarme, da disse gir både høyere energi­dekningsgrad og høyere energisparing. Salget øker, og ser ut til å stabilisere seg på et høyt nivå de neste årene, sier prosjektleder Øystein Rønneseth ved SINTEF Byggforsk. I 2018 er forventet salg stipulert til 80 tusen anlegg.

Hittil i prosjektet har det vært gjennomført målinger og dybdeevaluering av varmepumpe- og kjølesystemene i tre nesten-nullenergibygg; en barnehage, et hotell og en kontorbygning.

Analysene er utført av prosjekt- og Masterstudenter ved NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk under veiledning av doktoringeniør og spesialist på varmepumper og kjøleanlegg, Jørn Stene. Feltmåleprosjekter gir studentene inngående praktisk innsikt i varme- og kjølesystemer, samtidig som byggherren får sikret at anlegget fungerer som planlagt.

De norske aktivitetene er organisert og utført av SINTEF Byggforsk, med NTNU og COWI AS som partnere. I tillegg til egeninsats fra disse er prosjektet finansiert av Enova.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×