Spørsmål & svar

Passer varmepumpe hjemme hos meg?

En varmepumpe kan faktisk monteres i de fleste hjem i alt fra eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus.

Likevel er det flere ting man bør tenke over før ​, Innedelen bør plasseres sentralt i huset for å få til en best mulig spredning av varmen, Utedelen bør helst plasseres på en vegg, betong/lecavegg eller egnet fundament.

Husk også å ta hensyn til kondensvannet som renner ut, Avstand mellom innedel og utedel skal være 30 cm eller mer, Innedel bør plasseres minimum 15 cm fra tak/vinduskarm, minimum 30 cm fra gulv og minimum 16 cm fra vegg, Avstand fra utblåsing på innedel til sittegrupper bør være tre meter eller mer, Avstand fra innedel til TV/Radio skal være mer enn en meter, Om kjøling er viktig om sommeren bør innerdelen plasseres høyt på veggen.

 

Kan jeg produsere kald luft med min luft-luft varmepumpe?

Ja Aircondition er tilgjengelig som en funksjon i nesten alle av dagens luft/luft-varmepumper på markedet.

Fungerer luft til luft varmepumpe selv når det er minusgrader?

Ja Alle våre varmepumper fungerer for Norges tidvis lave temperaturer, og mange modeller gir uendret varmekapasitet ned til -15° C, og hvor de fortsatt gir fra seg varme helt ned til -25° C, Hvis temperaturen faller under -25° C, anbefaler vi at luft/luft-varmepumper blir slått av for ikke å jobbe i for høy fart over for lang tid.

Noen nye modeller kan håndtere temperaturer ned til -35° C.

Bråker luft/luft-varmepumper mye?

Takket være moderne og høyt utviklete kompressorer i dagens varmepumper gjør fraværet av vibrasjoner at lydnivået er lavt. Innendørsenheten har normalt et desibelnivå på 17 dB(A), og utedelen et nivå på ca. 45-48 dB(A).

Hva betyr inverter for noe?

En varmepumpe med inverterteknikk betyr at kompressoren i varmepumpen kontinuerlig tilpasser farten på viften etter husets eksisterende varmebehov. Det betyr at den ikke bruker mer energi enn nødvendig, og at temperaturen er mer jevn.

Blir innendørsluften bedre med en luft/luft-varmepumpe?

Ja Takket være det avanserte filtreringssystemet fanges såvel støv som allergener, virus og bakterier opp. Mange allergikere opplever mindre ubehag når de installert en luft til luft varmepumpe.

Hvor bør varmepumpens komponenter plasseres?

Innendørsenheten bør plasseres høyt på en vegg, minst 3 cm fra taket og i sentrum av huset. Fortrinnsvis i et stort rom uten hindringer for luftstrømmen. Utedelen må ikke plasseres nærmere enn 40 cm fra bakken, fordi den avgir mye kondens som om vinteren kan fryse. Det må ikke være noe som hindrer luftstrømmen heller.

Trenger jeg å vedlikeholde varmepumpen?

Fordi støv og partikler samles i varmepumpefilteret bør, og kan du, rense filtrene regelmessig. Det anbefales å ta ut filtrene og støvsuge dem 1-2 ganger i måneden. Derimot er det partikler som sitter fast i selve varmepumpen som du ikke kommer til. Dette kan forårsake bakterievekst og redusert luftstrømmen ,vi anbefaler en service etter 2 års bruk. Det mange glemmer er at reklamasjon kun dekkes dersom feilen som har oppstått skyldes en svakhet ved produktet som var der da produktet ble kjøpt. Dette betyr med andre ord at; feil som følge av dårlig vedlikehold og unødvendig slitasje, ikke dekkes av reklamasjonen. Med jevnlig vedlikehold, som inngår i en serviceavtale, har du alt på det. I tillegg garanterer vi at anlegget får en lengre levetid. Alt dette gjør at vi på det sterkeste anbefaler jevnlig service og vedlikehold. Dette er en billig forsikring! Dersom dere har spørsmål eller andre henvendelser ang. akkurat din varmepumpe, ta kontakt med oss for råd og veiledning.

Familiemedlem med luftveisproblem

Jeg er eller har familiemedlem som har luftveisproblem. Er det da uheldig å ha varmepumpe?

En varmepumpe har til hensikt i å distribuere temperatur via luft i bevegelse. Denne bevegelsen skaper en tilstand, som for mange med luftveisproblemer, kan virke behagelig. Det verste er luft som står helt i ro uten at støv kan filtreres (ref. til andre oppvarmingsformer).

Bruk av andre oppvarmingsformer i tillegg

Kan jeg bruke andre oppvarmingsformer som for eksempel vedfyring sammen med varmepumpen?

Du kan kombinere ulike oppvarmingsformer. Dersom temperaturen i rommet øker mer en innstilt temperatur (inntil 3Co) på varmepumpen, vil bare viften på innedelen gå og sirkulere luften i rommet.

Varmepumpe stopper ved kald utetemperatur

Varmepumpen stopper ofte og avrimer i utedelen når det ikke er veldig kaldt ute?

Temperaturer mellom +5 og – 5 Co utsetter varmepumpen for økt avrimingsbehov. Dette fordi det da er mer fuktighet i luften enn når det blir kaldere enn -5 Co. Avrimingen i gode varmepumper er behovsstyrt (avrimingen skjer for eksempel ofte for å få mest mulig effekt av luftgjennomstrømningen i utedelens register).

Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal

Når jeg trykker på fjernkontrollen så skjer ikke alltid det jeg vil at varmepumpen skal gjør?

Skift batterier i fjernkontrollen. Sjekk også at innedelen gir en pipelyd når du trykker på fjernkontrollens ulike funksjoner. Normal bruksavstand uten fysiske hindringer er normalt innenfor 7 til 10 m.

Hvor stor varmepumpe ( kapasitet) bør jeg anskaffe?

Det avhenger hvor i huset innedelen plasseres. Normal plassering er i husets stue, og varmen skal derfra distribueres til tilstøtende rom i samme etasje. Annet som virker inn er hvordan rommene står i forhold til hverandre. En vanlig norsk bolig har behov for kapasitet mellom 4,5 til 6,5 kw. En strategisk plassering av innedelen er helt avgjørende for resultatet!

Tiltak ved strømbrudd

Dersom strømmen blir borte i huset, må jeg da fysisk starte varmepumpen med fjernkontrollen når strømmen er tilbake?

Varmepumper er utstyrt med automatisk oppstart. Når strømmen er tilbake vil varmepumpen starte opp selv etter 3-5 minutter. Så ikke rør fjernkontrollen etter et strømbrudd.

Når kan jeg forvente å ha innspart min varmepumpe?

Normalt vil du ha innspart investeringen etter 3-5 år. Dette avhenger mye av hvordan man bruker varmepumpen. En ønsket høy innetemperatur (over 23 Co), og flere veldig kalde vintre vil redusere levetiden, og det samme med manglende serviceettersyn. En god varmepumpe bør leve ” et normalt liv ” i 8-12 år. Forhør deg med din forhandler om fornuftig bruk i forhold til boligen og boligens brukeres behov.

Må jeg slå av varmepumpen da det ikke er behov for oppvarming eller avkjøling?

Vi anbefaler å stille fjernkontrollen i såkalt innedelmodus. Dvs. at det er KUN innedelens vifte som går og utedelen forblir i ro. Hensikten blir da en fin sirkulasjon av inneluften samtidig som luften filtreres. Strømforbruket i denne funksjonen er normalt mellom 30-40 Watt. Vi anbefaler derfor at du bruker varmepumpen HELE året. De aller fleste varmepumper har 4 forskjellige innstillinger på fjernkontrollen, alt etter hvilke årstid.

Bruker varmepumpen mye strøm i airconditionfunksjon?

En moderne varmepumpe har inverterstyrt kompressor. Det vil si at den har flere ”gir” som yter trykk etter temperaturvariasjoner ute. Kompressoren vil av denne grunn variere strømforbruket når temperaturen ute faller, og dermed ikke forbruke mer strøm enn nødvendig. Denne funksjonen virker på samme måte i airconditioninnstilling. Som en tommelfingerregel kan man si at strømforbruket ved bruk av aircondition er halvparten av strømforbruket i varmepumpeinnstilling. Husk at i Norge har vi et oppvarmingsbehov i 7-8 av årets 12 måneder og avkjølingsbehov i 1-2 måneder. Det vil uansett være en sparegevinst å bruke varmepumpen hele året!

Hvordan virker en varmepumpe?

Utedelens oppgave er å generere energi fra svært lave temperaturer. Varmepumper av god kvalitet klarer en temperaturforskjell på 35-45 grader C, dvs. forskjell mellom inne- og utetemperaturer. Dersom du ønsker 21 Co inne kan varmepumpen generere varme ned mot – 15 til – 20 Co. Det som i praksis skjer er en fysisk væskereaksjon i innedelen. Luften du har inne i huset vil alltid være kaldere enn temperaturen i rørene som kommer fra utedelen. Når viften i innedelen suger inneluften til seg vil det oppstå en fysisk reaksjon der gassen i rørene går over i væskeform. Det er på DETTE tidspunktet varmen utskilles (fra gass til væske). Denne prosessen gjentas om og om igjen, og kan ikke justeres / påvirkes av bruker.

Hvor ofte bør jeg rengjøre filtrene i innedelen?

Dette er veldig individuelt. Svevestøv finnes over alt og vi anbefaler en rutine mellom hver 14. dag og en gang i måneden. Bruk da gjerne en børste på støvsugeren. Dersom det røkes inne, vaskes filtrene i lunkent oppvaskvann (Zalo).

Jeg hører en kneppelyd

Jeg hører en kneppelyd noen ganger når innedelen stopper, er det noe farlig?

Svar: Helt normalt. Kneppelyden oppstår når temperaturen i innedelens rør får temperaturforandring ETTER en avrimingsprosess i utedelen.

Innedelen stopper og lamper lyser

Innedelen stopper noen ganger, og en eller flere lamper blinker?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimningsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke på virkes av bruker.

Det kommer lite luft fra innedelen?

Sjekk støvfilterne og evt. rengjør disse. Annet kan være at viftehastigheten på innedelen har for lav viftehastighet på fjernkontrollen etter iht. behov. Prøv å øke hastigheten med et trinn. Det er veldig individuelt hvilke behov hvilken viftehastighet som behøves til den enkelte bolig eller leilighet.

Det kommer vond lukt fra innedelen?

Vond lukt kan komme fra innedelen. Dette skyldes enten lukt som kommer fra rommet, eks. fra møbler, gardiner, tobakk etc. dette blir sirkulert gjennom innedelen. Den andre muligheten kan være at varmepumpen har vært innstilt på aircondition og når den da blir stilt på oppvarming så vil den kondensen som er i varmepumpen fordampes slik at dette kan medføre en litt spesiell lukt i noen minutter. Dette er ikke farlig.

Det kommer damp/fukt fra innedelen?

Ved aircondition-drift så kjøler varmepumpen raskt ned luften inne. Derfor kan det se ut som det kommer damp fra innedelen. Dette er ikke farlig.

Det kommer vann fra utedelen?

Dette er helt normalt, det skjer under avrimningsprosessen.

Varmepumpen blåser kaldt i perioder om vinteren?

Kontroller hvilken funksjon varmepumpen er stilt inn på. Mellom 1. november og 1. mai anbefaler vi å endre innstillingene fra Auto-funksjon til Heat-funksjon. I Auto-funksjon veksler varmepumpen mellom å avgi varm og kald luft for å opprettholde temperaturen. I Heat-funksjon girer varmepumpen ned aktiviteten når den har nådd valgt temperatur. Da bruker den også minimalt med strøm. Mellom 1. mai og 1. november stiller du tilbake til Auto-funksjon.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×